Titler p utstilling:     

Veien frem til titlene for fertile katter:

Champion ( CH ) :

3 x CAC   Tildelt av 3 ulike dommere ved 3 internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser . Katten stiller i klasse 9 pen klasse.

International Champion (IC) :

3 x CACIB Tildelt av 3 ulike dommere i 2 ulike land ved internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser. Etter ha oppndd 2 sertifikat i ett land m katten konkurrere i et annet land og motta sitt tredje sertifikat der.   Katten stiller i klasse 7.

Grant International Champion ( GIC) :

6 x CAGCIB Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved seks internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser. Maksimalt 4 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stille i klasse 5.

eller

8 x CAGCIB Tildelt av 4 ulike dommere i 2 ulike land ved 8 internasjonale utstillinger i henhold til FIFes bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 5.

Supreme Champion  ( SC) :

9 x CACE Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved 9 internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser.  Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse  3.

Eller:

11 x CACE Tildelt av 6 ulike dommere i 2 ulike land ved 11 internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser.  Maksimalt 10 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 3.  

 Veien frem til titlene for kastrerte katter:

Premier ( PR ) :

3 x CAP   Tildelt av 3 ulike dommere ved 3 internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser .

Katten stiller i klasse 10 pen klasse.

International Premier ( IP)  :

3 x CAPIB Tildelt av 3 ulike dommere i 2 ulike land ved internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser. Etter ha oppndd 2 sertifikat i ett land m katten konkurrere i et annet land og motta sitt tredje sertifikat der.  

Katten stiller i klasse 8.

Grant International Premier ( GIP) :

6 x CAGPIB Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved seks internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser. Maksimalt 4 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stille i klasse 6.

eller

8 x CAGPIB Tildelt av 4 ulike dommere i 2 ulike land ved 8 internasjonale utstillinger i henhold til FIFes bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 6.

Supreme Premier  ( SP) :

9 x CAPE Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved 9 internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser.  Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse  4.

Eller:

11 x CAPE Tildelt av 6 ulike dommere i 2 ulike land ved 11 internasjonale utstillinger i henhold til FIFs bestemmelser.  Maksimalt 10 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 4.  

Andre titler

Scandinavian Winner SW :

 Tildeles katter som blir BIS eller BOX p Skandinavisk Vinnershow (Scandinavian Winner Show)

World Winner  WW  :

Tildeles katter som blir BIS eller BOX p Verdensutstilling (World Show)

Junior Winner  JW :

Tildeles katter som har blitt Best in Show i klassene 11 og 12 minst  fem -5- ganger

Distinguished Merit DM :

Hunnkatter:  Minst 5 avkom som har oppndd tittelen IC/IP

Hannkatter:    Minst 10 avkom som har oppndd tittelen IC/IP

 

 Distinguished Show Merit  DSM :

Tildeles katter som har oppndd tittelen Best in Show minst  ti -10- ganger.

Kortest mulig kvalifiseringsperiode er p to r og n dag mellom frste og tiende BIS/BOX-tittel.