britiskkorthar.com © 2012                     

 

 

 - Blodtyping av katt - 

 

Blodtyper hos katt – og viktigheten av å teste den

Alle Katteoppdrettere bør vite kattens blodtype. Dette på grunn av ulik blodtype mellom mor og kattunger kan få alvorlige konsekvenser.

Hvorfor skal man bekymre seg for kattens blodtype?

Det skal man, fordi man bør kjenne sin katts blodtype i to situasjoner

Ved fødsler, hvor det kan være uforenelighet mellom moren og kattungenes blodtype.

Ved blodoverføringer: Blodoverføring til katt er ikke spesielt vanlig i Norge, men skulle det bli aktuelt, må dyrlegen teste blodtypen før han/hun foretar blodoverføringen.

Generelt om blodtyper på katt

Det anbefales oppdrettere av raser med en høy forekomst av blodtype B å blodtype teste sine avlskatter. Forekomst av blodtype B på Britisk Korthår Katter antar man ligger på 59 %. Hvis man har en avlshunn med blodtype B, kan man finne en hannkatt, som også har blodtype B, for å eliminere problemet. Noen oppdrettere avler kun på rene A-linjer. Det er veldig vanskelig å eliminere b-genet fra oppdrettet, da mange katter er heterozygote A-katter (Ab) og dermed bærere av b-genet. En eliminasjon av alle B-katter vi i sin tur føre til mindre utvalg av avlskatter, og en høyere risiko for innavl.


Uforenelighet mellom blodtypene kan bli aktuelt, hvis man parrer en hunnkatt med blodtype B med en hannkatt med blodtype A.

Alle katter fødes med antistoffer mot den andre blodtypen. Katter med blodtype  A har kun svake antistoffer mod blodtype B, mens katter med blodtype B har sterke antistoffer mod blodtype A. Hvis en blodtype B hunnkatt får kattunger med blodtype A, vil disse kattungene via råmelken (colostrum) få antistoffer mot sin egen blodtype. Antistoffene ødelegger kattungenes røde blodceller, og etterhvert vil kattungene dø av blodmangel i løpet av den første uken. Dette fenomenet kalles Neonatal Isoerytrolyse og er også kjent som "Fading Kitten Syndrome": svekkelse, plutselig død, rødbrun urin, gule slimhinner (gulsot), halespissnekrose

Kattens blodtype: A, B og AB.  Katter med AB kan motta blod fra både A og B katter.

Forekomst av blodtype B hos ulike raser:

Abyssiner

20%

Somalier

22%

Maine Coon

0-5%

Birma

16%

Britisk korthår

59%

Norsk Skogkatt

10%

Devon Rex

43%

Perser

24%

         
The Winn Feline Foundation viser til at det tidligere ble brukt blodprøver for å teste blodtyper, og da var det bare fenotypen som ble funnet.

Ved DNA testing får man også vite om blodtypen er for eksempel AA eller Ab.

Vil du teste din Britisk Korthår?

Det finnes flere selskaper som utører DNA test av blodprøver feks Laboklin eller VGL. Her får en rask svar uten å ta blodprøve. DNA sjekkes ved å ta en prøve fra munnhulen til katten.

Hvorfor vil ikke noen oppdrettere ha B blod katter i avl?

Slik vi opplever det er det en del uvitenhet blant en del oppdrettere. Blod typen har ikke noe å si for helsen til katten. Det som kan bli et problem er når en Bb blod hunnkatt parres med en Aa eller Ab blod hann katt.

Kattunger fødes med antistoffer mot den andre blodtypen. De som har blodtype A har svake antistoffer mot blodtype B, mens kattunger med blodtype B har sterke antistoffer mot blodtype A. Dersom en hunnkatt (mor) med blodtype B får kattunger med blodtype A så får kattungene store mengder antistoffer mot sin egen blodtype via råmelken det første døgnet. Disse antistoffene ødelegger gradvis deres blodlegemer, og kattungene kan dø av blodmangel i løpet noen dager, kalt "Fading Kitten Syndrome" (neonatal Isoerytrolyse).

Hvis man parrer en blodtype B hunnkatt med en blodtype A hannkatt, er det sikreste at fjerne kattungene fra moren umiddelbart etter fødsel. I 12-24 timer må kattungene ikke få morsmelk. Man kan fore kattungene med morsmelkserstatning, eller man kan være så heldig å ha en blodtype A til å amme. Etter 12-24 timer er kattungene sterke nok til å die sin riktige mor.

Hvordan beregne blodtype?
En kattunger arver alltid en bokstav fra hver av sine foreldre. Tabellen viser hva som blir kattungene blodtype når du kjenner foreldrene blodtype, basert på sannsynlighet  (med forbehold om regnefeil).

Beregning av blodtyper hos kattunger:

 

 

Aa mor

Ab mor

Bb mor

Aa far

100 % Aa

50 % Aa
50 % Ab

50 % Ab
50 % Bb

Ab far

50 % Aa
50 % Ab

25 % Aa
50 % Ab
25 % Bb

50 % Ab
50 % Bb

Bb far

100 % Ab

50 % Ab
50 % Bb

100 % Bb

Husk at en avlskatt bør velges ut fra flere kriterier, og blodtype er bare en av dem.

britiskkorthar.com © 2012

 

 

 

 

 

 

                                            britiskkorthar.com © 2012